Woningonderzoek

Iedere huurder kan bij het stadsbestuur een aanvraag voor een woningonderzoek indienen als hij of zij klachten heeft omtrent de slechte woonsituatie van de huurwoning.

Aanvragen

De aanvraag moet een duidelijke motivering omvatten in welke opzichten de woning niet meer beantwoordt aan de kwalitatieve normen waaraan een woning moet voldoen. Deze motivering kan gestaafd worden met een aantal foto's van de gebreken.

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en dient gericht te worden aan de burgemeester van de stad Waregem.

Het aanvraagformulier vind je hier.