Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunningsaanvraag wordt digitaal aangevraagd en moet ingediend worden via de website www.omgevingsloket.be.

Enkel voor bepaalde dossiers zonder medewerking van architect kan nog een analoge aanvraag worden ingediend.

Deze dient echter wel te voldoen aan de strikte bepalingen van het normenboek voor analoge aanvragen zonder architect.

Vergunning nodig?

Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen, een tuinhuis plaatsen of een zwembad aanleggen is niet mogelijk. In principe heb je voor het bouwen of verbouwen altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken is echter geen vergunning vereist. De Vlaamse overheid beschikt over een lange lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn van vergunning. Komt jouw geplande werk niet op de lijst voor, dan heb je een vergunning nodig. De volledige lijst kan je terugvinden op de website van Ruimtelijke Ordening.

Architect nodig?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werken. Bij bepaalde kleine werken (tuinhuis, carport, afsluiting, ...) voorziet de wet dat de bouwheer zelf de bouwplannen mag tekenen. Je hoeft dus geen beroep te doen op een architect om je dossier samen te stellen. Voor de grote werken, zoals het bouwen of grondig verbouwen van een woning, is de medewerking van een architect wel vereist. Op de website van Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor een overzicht van de werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect.

Download hier de infobrochure 'De architect tekenend voor uw toekomst’, uitgegeven door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Deze brochure geeft toekomstige bouwers en verbouwers een klaar en duidelijk antwoord op vragen die aan bod komen voor, tijdens en na het bouwproces. Hoe vind ik een architect? Waaruit bestaat zijn takenpakket? Welke elementen neem ik op in het contract dat ik afsluit met mijn architect?

Kosten
  • afleveren van vergunning zonder medewerking van architect of afleveren van een melding: 10 euro
  • afleveren van vergunning met medewerking van architect: 25 euro
  • extra kosten voor openbaar onderzoek: 5,49 euro per aangetekende zending + 2,70 euro voor bekendmakingsaffiche

Deze kosten worden na ontvangst van de aanvraag via factuur aangerekend.