Aansluiting op riolering aanvragen

Huisaansluitingen op de riolering vraag je aan bij De Watergroep (Roterijstraat 131 in Waregem, tel. 056 60 41 73). Zij staan in voor de coördinatie en realisatie van nieuwe huisaansluitingen op bestaande rioleringen.

Alle informatie vind je via de website van de Watergroep.

Extra informatie

Sinds 1 juli 2011 is is er een verplichte keuring. Naast de verplichte keuring van de binneninstallatie, gaat het ook over een keuring van de privé-waterafvoer.

Waarom keuring? Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en het hemelwater toegepast, voor een betere kwaliteit van het water in beken, rivieren ... Dit principe geldt zowel op het openbaar domein (bij de aanleg van nieuwe rioleringen) als op het private domein.  Door de gescheiden afvoer kan het afvalwater quasi onverdund naar de zuiveringsinstallaties worden gebracht, waar het wordt gezuiverd vooraleer het in de waterlopen wordt geloosd. Om alles optimaal te kunnen laten gebeuren is een kwaliteitsvolle uitvoering dan ook vereist. Met een keuring ben je zeker dat de scheiding van jouw privéwaterafvoer correct werd uitgevoerd.

Wanneer keuring?

  • voor de eerste ingebruikname
  • bij belangrijke wijzigingen
  • het plaatsen van een regenwaterput of grondwaterput waardoor tweedecircuitwater ter beschikking wordt gesteld
  • het plaatsen van een zwembad met verwarming en/of bijvulling
  • een grondige renovatie van een wooneenheid
  • een grondige vernieuwing/uitbreiding van het leidingnet
  • het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Hoe keuring aanvragen?

De keuring moet uitgevoerd worden door een erkende keurder. Dit kan De Watergroep zijn, maar andere erkende keurders kunnen hier evengoed voor instaan.