Over wzc De Meers

De Meers buitenkant

Woonzorgcentrum De Meers is een zorgvoorziening met 269 woongelegenheden (eenpersoonskamers), 10 kamers kortverblijf en 14 zorgflats (tweepersoonskamers). Onze zorgsite is gelegen aan het prachtige Regenboogpark net naast de Elindus Arena en vlak bij de Zuidpromenade in het hartje van Waregem.

Zowel tijdelijke als permanente zorgoplossingen

De Meers biedt een thuis voor zowel ouderen die zorgbehoevend zijn al mensen die door een aandoening verwant aan dementie zorg en begeleiding nodig hebben. Wij bieden zowel tijdelijke als permanente zorgoplossingen aan voor ouderen.

Huiselijke sfeer

Onze troef ligt in de warme aangepaste zorg en de huiselijke sfeer die wij aanbieden. We willen onze bewoners leren kennen en hen begeleiden in de zorg die nodig is. We streven naar het behouden, het herstellen of het verbeteren van de levenskwaliteit door het aanbieden van persoonsgerichte en warme, aangepaste zorg.

Vijf verdiepingen

Onze wooneenheden situeren zich op verschillende verdiepingen, onderverdeeld in verschillende afdelingen met elk een eigen zorgteam onder leiding van een coördinator woonzorg.

  • Verdieping 0: Kleine Steeplestraat, grote Steeplestraat en Centrum voor dagverzorging De Meers
  • Verdieping 1: Hoefslag
  • Verdieping 2: Ruiterlaan, Kortverblijf De Kouter en Amazonelaan
  • Verdieping 3: Renbaanweg en Tilburywegel
  • Verdieping 4: Tiercélaan en Sulkyroute
  • Verdieping 5: Centrum voor dagverzorging De Manège

De persoonlijke zorgvraag bepaalt mee waar een aanbod gevonden kan worden binnen onze verschillende afdelingen. Elk zorgteam streeft naar openheid en huiselijkheid.

Open communicatie

Wederzijds overleg tussen alle betrokken partijen is heel belangrijk. Een open communicatie tussen medewerkers en familie leidt tot wederzijds begrip en een actieve samenwerking waarbij het algemeen welzijn van de bewoner centraal geplaatst wordt.

Ons team Zorgvisie Buurtgericht werken