Buurtgericht werken

Als woonzorgcentrum streven wij er naar om sociale contacten te stimuleren en het sociale netwerk van de bewoners te behouden of te versterken. Via het buurtgericht werken gaan we voor actieve samenwerking met andere lokale partners.

Zo krijgen alle bewoners jaarlijks de kans om naar Waregem Koerse te gaan, de bibliotheek stelt boeken ter beschikking, tijdens de Coronapandemie schonken enkele scholen kerstpakketten aan onze bewoners,… Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met het lokaal dienstencentrum.