Verenigingen voor maatschappelijk welzijn

Overzicht vertegenwoordiging OCMW in diverse samenwerkingsverbanden

Conform artikel 286 van het decreet Lokaal Bestuur vindt u hier de statuten van de verenigingen voor maatschappelijk welzijn waar OCMW Waregem deel van uitmaakt.

Vereniging Ons Tehuis

W13

Werkplus Maatwerk