Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Overzicht vertegenwoordiging stad in diverse samenwerkingsverbanden

Conform artikel 286 van het decreet Lokaal Bestuur vindt u hier de statuten en de oprichtingsaktes van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waar stad Waregem deel van uitmaakt.

CIPAL DV

Leiedal

WVI

Gaselwest

Zefier

IMOG

PSILON

Zuidwest