Gemeenteraad

In Waregem zijn er 33 raadsleden, waaronder de burgemeester en schepenen. In de gemeenteraad van Waregem vormt de CD&V de meerderheid. De fracties N-VA/Open Vld, Groen, Vlaams Belang en sp.a vormen de oppositie.

De agendapunten van de gemeenteraad worden vooraf besproken door de raadsleden in 3 verschillende commissies. Dit zijn de commissie interne zaken, de commissie externe zaken en de commissie grondgebiedszaken. Voor specifieke dossiers kan een algemene commissie worden georganiseerd. Alle commissies gaan door de week voor de gemeenteraad op dinsdag vanaf 18.00u. in het stadhuis en zijn eveneens toegankelijk voor het publiek. 

BIJEENKOMST: elke eerste dinsdag van de maand om 19.00u. (raadzaal stadhuis, zitting toegankelijk voor het publiek)

INFORMATIE:  1. deontologische code mandatarissen 2. huishoudelijk reglement   3. adreslijst raadsleden

DOCUMENTEN: agenda, besluitenlijsten, notulen en zittingsverslagen

AUDIOVERSLAGEN: 2020 | 2019