Minaraad

De minaraad adviseert het stadsbestuur over aspecten van stedelijk milieu- en natuurbeleid. Het gaat onder andere over afval, natuur, leefomgeving... De adviesraad heeft een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking over milieu- en natuuraangelegenheden. Ze kunnen in dit kader op eigen initiatief en op niet-dwingend verzoek initiatieven ontplooien.