Info voor jongeren

Websites met informatie voor kinderen en jongeren: 

  • Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem.
  • WAT WAT is een informatie- en adviesplatform voor jongeren tussen 11 en 24 jaar uit Vlaanderen en Brussel.
  • De Ambrassade is een bureau voor jonge zaken.
  • JAC is een jongerenaanbod van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn)
  • Jeugdhulp is een hulpverlening die is bestemd voor jongeren met problemen, veelal in de vorm van het bieden van bescherming en opvang, of van extra begeleiding en opvang.