Info voor jongeren

Websites met informatie voor kinderen en jongeren: 

Awel Luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem.

WAT WAT = Informatie- en adviesplatform voor jongeren tussen 11 en 24 jaar uit Vlaanderen en Brussel.

De Ambrassade = Bureau voor jonge zaken

JAC  = Jongerenaanbod van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn)

Jeugdhulp = hulpverlening die is bestemd voor jongeren met problemen, veelal in de vorm van het bieden van bescherming en opvang, of van extra begeleiding en opvoeding