Fiscale attesten

1. Belastingverminderen opvang kinderen

Het is mogelijk om een belastingvermindering te krijgen voor kosten die je maakt voor de opvang van jouw kinderen. Kinderopvang is een ruim begrip: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking. Enkele voorbeelden zijn kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier…

  • Welke kosten kan je inbrengen? Je kan niet alle kosten inbrengen. Standaard tellen de kampkosten of kosten voor uitstappen of weekends mee. Lidgeld kan je niet inbrengen.
  • Voorwaarden? Op de dag van de opvangactiviteit moet jouw kind jonger zijn dan 14 jaar of (als het kind een zware handicap heeft) jonger dan 21 jaar. De instelling of opvangvoorziening is rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de stad Waregem.
  • Wanneer en waar zijn de fiscale documenten beschikbaar? Dit is afhankelijk van het initiatief. Bij de GRABBELPAS kan je ze krijgen via de inschrijvingsaccount na de paasvakantie. De attesten worden ook per mail opgestuurd na de paasvakantie. Op het attest staan alle activiteiten van het voorgaande jaar. Als er nog een openstaande factuur is, zullen deze activiteiten niet op het attest staan. Bij een JEUGDBEWEGING OF ANDERE ERKENDE JEUGDORGANISATIE krijg je de attesten via de jeugdwerking zelf. Spreek gerust een verantwoordelijke aan. Voor SPEELPLEINWERKINGEN worden de attesten kort na de paasvakantie opgestuurd door de jeugddienst (op basis van de inschrijvingslijsten die de speelpleinwerkingen bezorgen).

 

2. Erkende jeugdwerking met opvangaanbod (met uitzondering van speelpleinwerking)

Als je een door stad Waregem erkende jeugdwerking met een opvangaanbod (vb. kampjes) bent, dan kan je via de jeugddienst een fiscaal attest krijgen om in te vullen voor de deelnemers aan die opvangactiviteit.

  • Wat is het? Met dit fiscaal attest kunnen ouders een belastingvermindering krijgen voor kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen. (zie hierboven)
  • Welke kosten kunnen ouders inbrengen? Niet alle kosten kunnen worden ingebracht. Standaard tellen de kampkosten of kosten voor uitstappen of weekends mee. Lidgeld kan niet worden opgenomen.
  • Wat moet ik als vereniging aanvullen? Als vereniging ontvang je een officieel attest. Dat kan je gaan invullen per deelnemer op basis van het aantal deelnames.
  • Wanneer ontvangt onze vereniging de fiscale attesten van de jeugddienst? De jeugddienst bezorgt de erkende verenigingen de fiscale attesten telkens na de paasvakantie.

 

3. Erkende speelpleinwerking

Als je een door stad Waregem erkende speelpleinwerking bent, dan krijgen ouders van deelnemende kinderen via de jeugddienst een fiscaal attest van die opvangactiviteit.

  • Wat is het? Met dit fiscaal attest kunnen ouders een belastingvermindering krijgen voor kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen. (zie bovenaan)
  • Welke kosten kunnen ouders inbrengen? Niet alle kosten kunnen worden ingebracht. Standaard tellen de kampkosten of kosten voor uitstappen of weekends mee. Lidgeld kan niet worden opgenomen.
  • Wat moet ik als speelpleinwerking aanvullen? De speelpleinwerking bezorgt correct ingevulde deelnamelijsten van hun werking. Als deze lijsten correct en nauwkeurig zijn ingevuld, maakt de jeugddienst op basis hiervan de fiscale attesten aan. Het is dus erg belangrijk dat elke speelpleinwerking zijn administratie bijhoudt, zowel naar aantal deelnames, als naar adres- en naamgegevens.

 

Meer info?

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/andere-diensten/belastingvermindering-voor-kinderopvang