E-loket

Klik op het item van jouw keuze om naar de formulieren te gaan

bibliotheek   |   burgerzaken   |   evenementen en feesten  |  jeugd  |   milieu   |   stedenbouw   |   verkeer & parkeren   |   andere

1. Bibliotheek

Catalogus bib raadplegen
ga naar catalogus

Verlengen en reserveren materiaal
ga naar toepassing

Aankoopsuggestie doen
aanvraagformulier

Berichten bib via e-mail ontvangen
aanvraagformulier

Stel een vraag aan de bib
formulier

2. Burgerzaken (bevolking + burgerlijke stand)

uittreksel strafregister (bewijs goed gedrag en zeden)
meer info | snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app) | aanvraag via bevolkingsdienst

attest gezinssamenstelling
meer info | snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app) | aanvraag via bevolkingsdienst

attest van woonst zonder historiek
meer info | snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app)  | aanvraag via bevolkingsdienst

attest van woonst met historiek
meer info | snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app) | aanvraag via bevolkingsdienst

attest van nationaliteit
meer info | snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app) | aanvraag via bevolkingsdienst 

attest van leven
meer info | snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app)

geboorteakte
snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app) Opgelet: gebruik dit enkel als het gaat over je eigen geboorteakte | aanvraag via burgerlijke stand 

adoptieakte
snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app) Opgelet: gebruik dit enkel als het gaat over je eigen adoptieakte | aanvraag via burgerlijke stand

huwelijksakte
snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app) Opgelet: gebruik dit enkel als het gaat over je eigen huwelijksakte | aanvraag via burgerlijke stand

echtscheidingsakte
snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app) Opgelet: gebruik dit enkel als het gaat over je eigen echtscheidingsakte | aanvraag via burgerlijke stand

overlijdensakte
aanvraag via burgerlijke stand

bijzondere akten burgerlijke stand
snel digitaal met eID of itsme-app (info itsme-app) Opgelet: gebruik dit enkel als het gaat over een akte voor jezelf | aanvraag via burgerlijke stand

adreswijziging doorgeven
meer info | aanvraagformulier

verhuis naar het buitenland
meer info | papieren aanvraag te bezorgen aan de dienst bevolking

aanvraag nieuwe PIN- en PUK-codes
meer info | aanvraag indienen

verklaring wettelijk samenwonen
meer info | papieren aanvraag te bezorgen aan de dienst burgerlijke stand

reistoelating minderjarige
meer info | papieren aanvraag persoonlijk te bezorgen aan de dienst bevolking voor wettigen handtekening

orgaandonatie
meer infopapieren aanvraag persoonlijk af te geven bij de dienst burgerlijke stand

laatste wilsbeschikking
meer info | snel digitaal met eID | papieren aanvraag persoonlijk af te geven bij de dienst burgerlijke stand

wilsverklaring euthanasie
meer info | papieren aanvraag persoonlijk te bezorgen aan de dienst burgerlijke stand

online toepassing Waregemse begraafplaatsen
ga naar de toepassing

3. Evenementen en feesten

Evenementenloket

Activiteitenfiche

reservatie / huur AV-materiaal voor verenigingen

UiTdatabank

Aanvraag toelating schieting
meer info | aanvraagformulier

4. Jeugd

Uitleendienst jeugddienst
meer info | aanvraagformulier

5. Milieu

Subsidie onderhoud knotbomen
meer info | aanvraagformulier

Subsidie zwaluwkolonies
meer info | aanvraagformulier

Subsidie herbruikbare luiers
meer info | aanvraagformulier

Ophalen snoeihout
meer info en aanvraagformulier

Bebloemingsactie
meer info en inschrijvingsformulier

6. Stedenbouw

Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel & notariële inlichting
aanvraagformulier (enkel mogelijk met account)

7. Verkeer & parkeren

Aanvraag signalisatievergunning en inname openbaar domein
meer info | aanvraagformulier

E-loket parkeren
Naar het e-loket parkeren

8. Andere

Online Waregemse bedrijvengids

Online meldingsformulier

Police-on-web