E-loket

Klik op het item van jouw keuze om naar de formulieren te gaan

bibliotheek   |   burgerzaken   |   evenementen en feesten  |  jeugd  |   milieu   |   stedenbouw   |   verkeer & parkeren   |   andere

 

1. Bibliotheek

Catalogus bib raadplegen
ga naar catalogus

Verlengen en reserveren materiaal
ga naar toepassing

Aankoopsuggestie doen
aanvraagformulier

Berichten bib via e-mail ontvangen
aanvraagformulier

Stel een vraag aan de bib
formulier

2. Burgerzaken (bevolking + burgerlijke stand)

uittreksel uit het strafregister
meer info | aanvraagformulier

attest gezinssamenstelling
meer info | rechtstreeks via "Mijn Dossier" | aanvraag via bevolkingsdienst

bewijs van woonst (met en zonder historiek)
meer info | rechtstreeks via "Mijn Dossier" | aanvraag via bevolkingsdienst

bewijs van nationaliteit
meer info | rechtstreeks via "Mijn Dossier" | aanvraag via bevolkingsdienst 

bewijs van leven
meer info | rechtstreeks via "Mijn Dossier"

geboorteakte
aanvraagformulier

adoptieakte
aanvraagformulier

huwelijksakte
aanvraagformulier

echtscheidingsakte
aanvraagformulier

overlijdensakte
aanvraagformulier

bijzondere akten burgerlijke stand
aanvraagformulier

getuigschrift militie (bewijs dienstplicht)
meer info | aanvraagformulier

adreswijziging doorgeven
meer info | aanvraagformulier

verhuis naar het buitenland
meer info | aanvraagformulier

aanvraag nieuwe PIN- en PUK-codes
meer info | aanvraag indienen

verklaring wettelijk samenwonen
meer info | aanvraagformulier

reistoelating minderjarige
meer info | aanvraagformulier

orgaandonatie
meer info | aanvraagformulier

laatste wilsbeschikking
meer info | aanvraagformulier

wilsverklaring euthanasie
meer info | aanvraagformulier

online toepassing Waregemse begraafplaatsen
ga naar de toepassing

3. Evenementen en feesten

Evenementenloket

Activiteitenfiche

reservatie / huur AV-materiaal voor verenigingen

UiTdatabank

Aanvraag toelating schieting
meer info | aanvraagformulier

4. Jeugd

Uitleendienst jeugddienst
meer info | aanvraagformulier

5. Milieu

Subsidie onderhoud knotbomen
meer info | aanvraagformulier

Subsidie zwaluwkolonies
meer info | aanvraagformulier

Subsidie herbruikbare luiers
meer info | aanvraagformulier

Ophalen snoeihout
meer info | aanvraagformulier

Bebloemingsactie
meer info | aanvraagformulier

6. Stedenbouw

Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel & notariële inlichting
aanvraagformulier (enkel mogelijk met account)

7. Verkeer & parkeren

Aanvraag signalisatievergunning en inname openbaar domein
meer info | aanvraagformulier

E-loket parkeren
Naar het e-loket parkeren

8. Andere

Online Waregemse bedrijvengids

Online meldingsformulier

Police-on-web