Snoeihout

Tuinafval 

Het onderhoud van de tuin kan heel wat afval met zich meebrengen. Dit kan op diverse milieuvriendelijke manieren afgevoerd worden. Je kan dit afval composteren, je kan het naar het recyclagepark brengen of gebruik maken van de ophaling huis-aan-huis. Hiervoor bestaan er 2 mogelijkheden : ophaling snoeihout en de tuinafvalbak.

Ophaling snoeihout 

Wat is toegelaten?

 • met natuurlijk touw gebundeld snoeihout (takken, sparren, ...)
 • bundels wegen maximaal 18 kg en zijn maximaal 1,5 meter lang
 • gratis tot 2 m³ per ophaalbeurt.  Bijkomende hoeveelheden worden enkel meegenomen door de ophaler tegen een vergoeding van 17 euro per extra kubieke meter, rechtstreeks te betalen aan de ophaler.

Wat is niet toegelaten

 • groenafval niet samengebonden in bundels
 • wortels van bomen en struiken
 • fijn tuinafval (gras, bladeren, ...)

Wanneer wordt er opgehaald

 • week van 22-26 november 2021
 • week van 13-17 december 2021
 • week van 14-18 februari 2022
 • week van 14-18 maart 2022

Wanneer buiten te plaatsen

 • het snoeihout wordt opgehaald op dezelfde dag als het gewone huisvuil (grijze huisvuilzak)
 • buiten te zetten de avond voor de ophaling na 19 uur
 • het snoeihout wordt op het voetpad geplaatst, veilig voor de weggebruiker

Enkel inwoners die zich vooraf melden bij de dienst milieu worden bediend.

Aanvragen voor maandag, dinsdag en woensdag moeten uiterlijk de woensdagavond voordien worden ingediend.

Aanvragen voor donderdag en vrijdag moeten uiterlijk de maandagavond voordien worden ingediend. 

1. Contactgegevens

OPGELET: 1 ophaalpunt per aanvraag! Ook de buur inschrijven? Vul het formulier dan nog een keer in.

1. Typ minstens 4 letters van de naam van de straat. 2. Het systeem zoekt dan automatisch de juiste schrijfwijze. 3. Selecteer de straatnaam
2. Ophaalperiodes
Ik wil een ophaling op: (Aanvragen voor maandag, dinsdag en woensdag moeten uiterlijk de donderdagavond voordien worden ingediend. De aanvragen voor donderdag en vrijdag moeten uiterlijk de maandagavond voordien worden ingediend)
meerdere keuzes mogelijk
3. Hoeveelheid snoeiafval

Meer dan 2m³ =  17 euro per extra m³ te betalen aan de ophaler.

Ik geef zoveel snoeiafval mee
4. Dag van ophaling

Welke dag duid ik aan?
Ophalingsdag snoeihout = ophalingsdag witte huisvuilzak

Mijn afval wordt opgehaald op
5. Bijkomende opmerkingen

Vermeld hier eventueel waar je jouw snoeihout zal plaatsen. Andere opmerkingen kan je hier ook kwijt.