Vreugdeschoten

Voorwaarden

Voor het afsteken van vreugdeschoten het je altijd de toelating van de burgemeester nodig.

Volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen:

  1. Het gebruik van kruit en allerhande ontplofbare mengsels is niet toegelaten
  2. Het schieten is slechts toegelaten vóór 22.00u.
  3. Het schieten moet worden stopgezet telkens er hinder blijkt of op vraag van een politiedienst
  4. De toelating geldt enkel voor vreugdeschoten op het Waregems grondgebied.
  5. De activiteit mag geen hinder betekenen voor passerend verkeer.

 

Mogelijkheden voor aanvraag

- Online: aanvraag via webformulier

- Telefoneer naar de coördinator noodplanning.

Wij hebben nodig:

  • datum schieting
  • locatie schieting
  • adres waar attest naartoe mag worden gestuurd

Vervolgens wordt een officiële brief opgemaakt in 3 exemplaren. Eén voor de aanvrager, één voor de politie en één voor het klassement.

Kosten

gratis