Verkiezingen

In onze Belgische democratie worden om de zoveel jaar verkiezingen gehouden, zowel op lokaal vlak als op Europees vlak.
In België geldt er nog een opkomstplicht vanaf de leeftijd van 18 jaar voor de parlementsverkiezingen.  Voor het eerst geldt die opkomstplicht niet meer voor de lokale verkiezingen van 13.10.2024.  De leeftijd van 18 jaar moet je bereikt hebben op de dag van de verkiezingen zelf. Wanneer de verkiezingen dichterbij komen, krijgt elke stemgerechtigde een oproeping thuis in de brievenbus bezorgd.

Deze website wordt aangevuld met meer informatie, in de aanloop naar concrete verkiezingen.

Toekomstige verkiezingen

  • Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen: zondag 9 juni 2024 - Klik hier voor meer info. 
    • Stemrecht voor 16-18 jarige Belgen, klik hier voor meer info.  
    • Meer info voor een EU-burger in België, klik hier.  
    • Ik ben in de onmogelijkheid om te gaan stemmen, wat moet ik doen?  Meer info omtrent afwezige kiezer of volmacht geven, vind je hier.  
    • Oproep: vrijwilligers gezocht voor stem- en telbureaus.  Iets voor jou?  Meer info vind je hier.  
  • Gemeentelijke en provinciale verkiezingen: zondag 13 oktober 2024

Terugblikken op voorbije verkiezingen