Inburgering voor vreemdelingen

Als nieuwkomer in Vlaanderen krijg je de kans om Nederlands te leren en vele dingen over de Vlaamse samenleving te weten te komen. Bij je inschrijving in Waregem krijg je een folder met informatie over het inburgeringstraject. Deze folder is beschikbaar in 12 talen.

Volgens het decreet betreffende het inburgeringsbeleid (28 februari 2003) en het uitvoeringsbesluit daaromtrent (30 januari 2004) ben je verplicht om dit inburgeringstraject te volgen. Indien je dit niet doet, kan je van de Vlaamse Overheid een boete krijgen.

Wie is inburgeraar?

  • Iedere vreemdeling die zicht heeft op een permanent verblijf in België. Personen van vreemde origine hebben recht op een inburgeringstraject.
  • Iedere Belg die in het buitenland is geboren en minstens één ouder heeft die niet de Belgische nationaliteit heeft.

Wie is verplicht?

  • Iedere nieuwkomer tot hij aan de verplichting heeft voldaan. EU/EER-onderdanen en hun familieleden hebben recht, maar geen verplichting.
  • Bedienaars van erkende erediensten
  • Erkende vluchtelingen

Via welke instantie?

Het Agentschap Integratie en Inburgering is de instantie die de inburgering begeleidt. U kan er terecht na afspraak op onderstaande contactgegevens:

Agentschap Integratie en Inburgering 

Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk

(02) 701 78 30

kortrijk@integratie-inburgering.be

Het Agentschap begeleidt je zodat je sneller je plaats vindt in de Belgische samenleving. Zij werken ook intensief samen met het Huis van het Nederlands en de VDAB.

Ook het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen zullen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van wie in aanmerking komt voor een inburgeringstraject.

Een inburgeringsattest krijg je als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het goed afwerken van het hele traject
  • indien je regelmatig aanwezig was bij de cursus

Een trajectbegeleider zal samen met jou bekijken welk inburgeringstraject het best bij je past. Zo een traject bestaat uit verschillende onderdelen: een cursus maatschappelijke oriëntatie, een cursus Nederlands en loopbaanoriëntatie.

 

Kosten

Het inburgeringstraject is gratis.