Duurzaam feesten

Sinds 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (vanaf 1 januari 2022 is dat 95%). De bewijslast ligt bij de organisator. Jarenlange ervaring en projecten hebben echter aangetoond dat frontstage sorteerbakken niet helpen. Inzameling kan bijvoorbeeld wel slagen door te werken met een retoursysteem om de stroom backstage zuiver terug te krijgen.

De stad wil hier zeker het goede voorbeeld ingeven en tonen dat duurzaam feesten kan. De stad focust bewust op meer dan alleen herbruikbare bekers.