Wereldraad

De Wereldraad is het officiële adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking in Waregem. Het verenigt vertegenwoordigers van Waregemse Noord-Zuidorganisaties en andere geïnteresseerden met een hart voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. De Wereldraad adviseert de stad over thema's die betrekking hebben op de Noord-Zuidproblematiek en sensibiliseert de bevolking aan de hand van diverse activiteiten.