Sportraad

De stedelijke sportraad is het adviesorgaan waarin alle verenigingen, groeperingen of organisaties die in de stad actief zijn in het sportgebeuren, vertegenwoordigd (kunnen) zijn. De sportraad bevordert het overleg tussen de verenigingen, behartigt de sportbelangen en geeft advies in verband met het stedelijk sportbeleid. Ook promotionele activiteiten en vormingssessies staan op het programma.