Sport- en fietsklassen


Sportklassen

Tijdens onze sportklassen voor het lager worden de sportlessen gegeven door onze ervaren lesgevers. De theoretische lessen worden gegeven door de eigen leerkrachten. Deze krijgen hiervoor een leslokaal ter beschikking. De verdeling sport/theorie is 50%.

De kinderen maken bij ons kennis met avontuurlijke en nieuwe sporten zoals: wereldsporten, new games, kinball, tchoukball, paintball, frisbee, ringstick, en nog veel meer. Ook gaan we 2 keer zwemmen.

De kleutersportklassen bestaan volledig uit sportlessen waarbij wel de nodige pauze wordt voorzien. Deze klassen omvatten een week (of een halve week indien gewenst) voormiddagsport of namiddagsport. Tijdens deze week doen de kleuters heel wat bewegingsvaardigheden op en maken ze kennis met een aantal begrippen zoals: op, onder, ver, dicht, hoog, laag, klein en groot.

PRIJS:

  • sportklassen voor het lager: 6 euro/dag/kind. Op woensdag 4 euro/kind
  • sportklassen voor de kleuters: 4 euro/halve dag/kind.


Info en Inschrijvingen kan via  webformulier. of via artuur@waregemsport.be  

 Fietsklassen voor kleuters

Waregem sport biedt ook sessies leren fietsen zonder steunwieltjes aan.
Met een team van opgeleide lesgevers komen wij naar de school.
Wat heeft het team nodig? Een ruime turnzaal of de speelplaats is voldoende.
Tijdens deze sessie leren de kleuters niet alleen fietsen zonder steunwieltjes, ze krijgen ook heel wat ervaringsgerichte oefeningen zoals: vertrekken, stoppen, met één hand fietsen, opstakels nemen of vermijden... + basisregels in het verkeer.

Wanneer: er wordt een hele dag voorzien om fietsklassen te geven aan dezelfde klas. De klas wordt in 2 groepen verdeeld. De ene groep komt in de voormiddag en de andere groep in de namiddag. Bv. eerste groep (helft van de klas): 9.30u. tot 11.30u. Tweede groep (helft van de klas): 13.30u. tot 15.30u.

Doelgroep: 2de - 3de kleuter.

Materiaal: de kleuters hebben hun eigen fiets mee van thuis. (zonder steunwieltjes!). Wij brengen  loopfietjes mee voor de kindjes die eerst hieraan moeten wennen.

Oefensessie duurt 2.00u.: 1.00u. loopfietsen + eigen fietsen: fietsspelletjes op evenwicht. 1.00u. eigen fietsen: leren fietsen en klein parcours.

Kostprijs: € 3,00 / kind per sessie

Meer info: marie@waregemsport.be