Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het lokaal overleg kinderopvang heeft als doel :

  • het aanbod aan kinderopvang in kaart te brengen
  • de ouders te informeren over de verschillende mogelijkheden
  • samenwerking tussen de aanbieders van kinderopvang bevorderen
  • de kwaliteit van het aanbod stimuleren.