GECORO

Sedert 2001 is in Waregem een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) actief. Deze commissie heeft als voornaamste taak advies te geven, opmerkingen te formuleren of voorstellen te doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. In de praktijk betekent dit hoofdzakelijk het uitbrengen van adviezen over gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).