Stamboom onderzoeken

Voor genealogisch onderzoek kan je gebruik maken van de bevolkingsboeken en de registers van burgerlijke stand.

1.    Bevolkingsboeken:

  • Ouder dan 120 jaar: vrij te raadplegen in de leeszaal van het stadsarchief.
  • Jonger dan 120 jaar: niet vrij te raadplegen wegens privacyredenen.

2.    Registers burgerlijke stand:

  • Overlijdensakten: vrij te raadplegen in de leeszaal van het stadsarchief, indien ze meer dan 50 jaar oud zijn.  
  • Huwelijksakten: vrij te raadplegen in de leeszaal van het stadsarchief, indien ze meer dan 75 jaar oud zijn.  
  • Alle andere akten (waaronder geboorteakten): vrij te raadplegen in de leeszaal van het stadsarchief, indien ze meer dan 100 jaar oud zijn.  

Akten die recenter zijn dan hierboven vermeld, zijn dus niet te raadplegen, zelfs niet voor wie hiervoor een toelating had van de rechtbank.  De nieuwe wetgeving die sinds 31 maart 2019 van kracht is, voorziet deze uitzondering immers niet meer. We wachten op nieuwe richtlijnen van de federale overheid.

Weet je niet goed hoe te beginnen aan je eigen stamboom? Een praktische en bondige handleiding kan je hier raadplegen: 

  

 

Zelf opzoekingen verrichten

Het onderzoek dat je zelf in de leeszaal verricht is volledig kosteloos, met uitzondering van de eventueel te maken kopieën of scans. De verrekening van deze kosten verlopen via het retributiereglement.

Je kan kosteloos notities en fotografische opnames met je eigen camera maken.

Opzoekingen door het archiefpersoneel

Bij uitzondering kunnen opzoekingen in de registers van burgerlijke stand ook gebeuren door het personeel van het stadsarchief. Dit kan enkel na schriftelijke aanvraag (per post of e-mail). In de aanvraag worden duidelijk vermeld: naam, soort akte (geboorte, huwelijk of overlijden) en bij benadering de datum van de akte. De verrekening van deze kosten verlopen eveneens via het retributiereglement.

Overige hulpmiddelen