Voorlopige identiteitskaart van Belg

Een voorlopige identiteitskaart kan enkel aangevraagd worden vlak voor een nakende reis naar het buitenland, wanneer een gewone identiteitskaart aanvragen niet meer kan via de andere spoedprocedures én onder strikte voorwaarden.

U neemt in een dergelijk dringend geval best onmiddellijk contact op met de dienst bevolking.