Voorlopige identiteitskaart van Belg

Een voorlopige identiteitskaart kan enkel aangevraagd worden vlak voor een nakende reis naar het buitenland, wanneer een gewone identiteitskaart aanvragen niet meer kan via de andere spoedprocedures én onder strikte voorwaarden.

Hoe

Voor de aanvraag kom je langs bij de dienst bevolking.  Je moet daarvoor een afspraak maken. 

Mogelijkheden voor maken van een afspraak:

 online: leg zelf je afspraak vast

 telefoneer naar de dienst bevolking