Vernieuwen PIN/PUK code

Met de elektronische identiteitskaart kan je een document digitaal ondertekenen en op afstand (bijvoorbeeld via het internet) bewijzen dat je wel degelijk de persoon bent die je beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code. Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien je de PIN-code (en PUK-code) niet meer kent en je ook het document met de codes niet meer hebt, kan je een nieuwe code aanvragen.

 Aanvraag nieuwe codes

  • op de dienst bevolking van het stadhuis
  • of via deze link (website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken). Je vult je  rijksregisternummer in en een geldig e-mail adres.

 

De nieuwe codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de de dienst bevolking in het stadhuis. Om je nieuwe PIN-code in dienst te stellen dien je langs te komen bij de dienst bevolking.