Aanvraag wettelijke samenwoning

De wet van 23 november 1998 heeft de mogelijkheid gecreëerd om een wettelijke samenwoonst af te sluiten tussen niet-gehuwden.

Twee personen kunnen hiervoor bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een officiële verklaring afleggen. Deze wettelijke samenwoning wordt dan ingeschreven in de bevolkingsregisters. Zo wil de wetgever juridische zekerheid bieden aan samenwonenden. Deze rechten en plichten zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met deze binnen een huwelijk.

Zij handelen onder andere over:

  • het bijdragen in de lasten van het samenleven
  • het aangaan van schulden
  • rechten en plichten omtrent kinderen
  • de onroerende goederen

Hoe

De registratie van wettelijk samenwonen gebeurt bij de dienst burgerlijke stand.  Je moet daarvoor een afspraak maken.   

Mogelijkheden om een afspraak te maken:

 online: leg zelf je afspraak vast

 telefoneer naar de dienst burgerlijke stand

Voorwaarden
  • Beide personen moeten aanwezig zijn bij de aangifte.
  • Je mag niet gehuwd zijn of verbonden door een ander wettelijke samenwoning.
  • Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de art. 1123 en 1124 van het burgerlijk wetboek.
Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
Extra informatie