Orgaandonatie

Hoe registreren?

Elektronische zelfregistratie Niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken

Aan het loket

 Of bij je huisarts: bespreek dit met je huisarts. 

Wat is orgaandonatie?

De wet bepaalt dat bij elke overledene, organen of weefsels weggenomen kunnen worden (afstand van organen). Het gaat hier om "stilzwijgende toestemming". Iedereen die geen verzet aangetekend heeft tegen orgaantransplantatie, wordt geacht bereid te zijn om organen of weefsels af te staan. Na overlijden kunnen familieleden van de eerste graad (ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e)) hiertegen wel nog verzet aantekenen.

Uitdrukkelijke wens

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar je zich tegen kunt verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

  1. donatie van organen voor transplantatie
  2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
  3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.  (Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als je lichaam afstaan aan de wetenschap.)

     

Indien je in een wilsbeschikking de uitdrukkelijke toestemming geeft, kunnen familieleden zich hiertegen niet meer verzetten. Je kan deze toestemming of weigering op elk moment herroepen.

Voor minderjarigen kan enkel de persoon die over het hoederecht beschikt de verklaring afleggen.

Kosten

Deze dienstverlening is gratis

Wat moet je meenemen?

Extra informatie

Wetgeving en formulier betreffende de wilsverklaring orgaandonatie vind je op: www.beldonor.be en klikvoororgaandonatie.be