Attest militie (legerdienst)

Belgische mannen (gedomicilieerd tijdens hun legerdienst/dienstplicht in Waregem), geboren vóór 1 januari 1976, moeten in kader van pensioenaanvraag kunnen bewijzen dat ze hun legerdienst/dienstplicht hebben vervuld of ervan waren vrijgesteld.  Dat kan aan de hand van een militiegetuigschrift (of stamboekuittreksel).
Heb je niet de nodige info, dan kan je het attest of de info aanvragen.

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: direct via Federale Pensioendienst. Klik hier voor een korte handleiding.
  online: aanvraag webformulier (je aanvraag wordt opgevolgd door iemand van het Welzijnshuis)
  telefoneer naar het Welzijnshuis

Extra informatie

Meer info over het pensioen