Attest militie (legerdienst)

Hoe aanvragen?

Snel en digitaal via het e-loket

Levering via post

Aan het loket 

Wat is een 'attest militie' (legerdienst)?

Belgische mannen (gedomicilieerd tijdens hun legerdienst/dienstplicht in Waregem), geboren vóór 1 januari 1976, moeten in kader van pensioenaanvraag kunnen bewijzen dat ze hun legerdienst/dienstplicht hebben vervuld of ervan waren vrijgesteld.  Dat kan aan de hand van een militiegetuigschrift (of stamboekuittreksel).

Heb je niet de nodige info, dan kan je het attest of de info aanvragen.

Extra informatie

Meer info over het pensioen