Identiteitsbewijzen voor jongeren

Kids-ID (identiteitsbewijs met foto):

Dit is sinds september 2009 het elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen (Kids-ID). Het  is vergelijkbaar met de elektronische identiteitskaart voor volwassenen. De Kids-ID is een geldig reisdocument in de landen waar geen reispas (internationaal paspoort) vereist is, zoals in de meeste landen van de Europese Unie.

De Kids-ID kan aangevraagd worden tot de leeftijd van 12 jaar en blijft altijd drie jaar geldig (dus tot maximum 15 jaar). Wie ouder is dan 12 jaar maar nog een geldige Kids-ID heeft, kan deze verder gebruiken tot de vervaldatum. Dan wordt de kaart vervangen door een e-ID.

Hoe

De aanvraag gebeurt bij de dienst bevolking, door één van de ouders.  Het kind waarvoor een Kids-ID aangevraagd wordt, moet ook aanwezig zijn bij de aanvraag.
Bij de activatie moet het kind niet meer aanwezig zijn.
Zowel voor de aanvraag als de activatie moet je een afspraak maken bij de dienst bevolking.

Mogelijkheden voor het maken van een afspraak: 
   online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst bevolking

Wat moet je meenemen?

Bij de aanvraag:  

 • een recente pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen.
 • de Kids-ID kan enkel aangevraagd worden door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.
 • ook het kind zelf moet aanwezig zijn.
 • je bankkaart (om te kunnen betalen met Bancontact) of je smartphone (om te kunnen betalen met Payconiq) - bedragen: zie hieronder bij “kosten”.

Na ca. drie weken ontvang je thuis een omslag met de codes.

Bij afhalen en activering:

 • de codes
 • de vorige Kids-ID (als het kind al één had) of attest van verlies.
 • bij het activeren moet het kind niet aanwezig zijn.
Kosten
 • gewone procedure (afleveringstermijn ca. 3 weken): 8 euro 
 • spoedprocedure (aflevering na 1 à 2 werkdagen): 105 euro
 • extreme spoedprocedure met afhaling te Brussel (onder strikte voorwaarden): 142 euro 
Extra informatie
 • Voor reizen naar het buitenland kan je hier nagaan of een Kids-ID voldoende is, of er een reispas vereist is.
 • Op de Kids-ID staat het telefoonnummer 078-15 03 50 vermeld, dat nuttig kan zijn in geval van nood. Het is een algemeen nummer dat identiek is voor alle kinderen.  De ouders kunnen aan dit telefoonnummer een lijst met nummers van contactpersonen koppelen (bv. papa, mama, oma, buren...) die achtereenvolgens zullen worden gecontacteerd in een vooraf bepaalde volgorde.  Meer hierover op www.halloouders.be
 • Meer info omtrent de Kids-ID: Alles over de Kids-ID