Hernieuwing rijbewijs C en D

Indien je met de vrachtwagen of autobus rijdt, moet je rijbewijs aangepast worden door afgifte van een geldig medisch attest. Indien je geen geldig medisch attest hebt, mag je het rijbewijs enkel gebruiken voor de overige categorieën. De aanvraag gebeurt steeds persoonlijk.

 

Wat moet je meebrengen?

  • identiteitskaart
  • rijgeschiktheidsattest: te bekomen bij een medisch centrum, erkend door de FOD Volksgezondheid of via de werkgever bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst.
  • het oude rijbewijs.
  • indien de foto op uw identiteitskaart niet meer voldoende gelijkend is: 1 pasfoto. Anders is geen pasfoto vereist.

 

Kosten

20 euro