Euthanasie

Omschrijving

Iedereen die handelsbekwaam, meerderjarig of ontvoogd is, kan op voorhand bepaalde zaken regelen betreffende zijn levenseinde in bepaalde omstandigheden. Deze regeling is opgenomen in de wet van 28 mei 2002 (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2002).

Bij de dienst burgerlijke stand kan je terecht voor één vorm van wilsverklaring omtrent euthanasie, namelijk in geval van onomkeerbare coma. Deze wilsverklaring wordt geregistreerd in een databank van de FOD Volksgezondheid.

In geval van zogenaamde “negatieve wilsverklaring”, kan je bij de dienst burgerlijke stand wél terecht voor de nodige formulieren, maar worden deze niet geregistreerd.

Te ondernemen stappen

Het wettelijk voorgeschreven formulier kan je

 

Enkele aandachtspunten

  • Bij het opstellen van de verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn waarvan minstens één van de twee getuigen geen enkel belang heeft bij het overlijden van de verklaarder. Er mag dus maximum één getuige erfgenaam zijn.
  • Er kunnen één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Arts en verplegend personeel kunnen geen vertrouwenspersoon zijn.
  • Alle personen die vermeld zijn in de verklaring moeten ze ondertekenen. De ondertekening van de verklaarder en de getuigen / vertrouwensperso(o)n(en) moet op dezelfde dag gedateerd zijn.
  • De wilsverklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden.
  • Voor bijkomende vragen of uitleg kan je terecht op de burgerlijke stand (056 62 12 30) of burgerlijkestand@waregem.be

 

Kosten

De registratie is gratis.