Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Belgisch rijbewijs

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om als buitenlander een Belgisch rijbewijs te bekomen.

De procedure hangt af van de situatie.

Mogelijkheden voor aanvraag

  online: leg zelf je afspraak vast

  telefoneer naar de dienst bevolking

Rijbewijs van een ander EU-land waarop géén einddatum staat

Vanaf het moment dat de houder van een rijbewijs van een andere EU-lidstaat zonder administratieve einddatum 2 jaar is ingeschreven in een Belgische gemeente, dient het Europees rijbewijs verplicht omgewisseld te worden.

Daarna ontvangt u een Belgisch rijbewijs met administratieve einddatum.

Rijbewijs van een ander EU-land waarop wél een einddatum staat

Zolang het rijbewijs van een andere EU-lidstaat nog geldig is, moet het niet omgewisseld worden naar een Belgisch rijbewijs.

De omwisseling kan pas aangevraagd worden vanaf drie maanden vóór het einde van de geldigheidsduur van het buitenlandse EU-rijbewijs.

Erkend rijbewijs uit niet-Europees land

Deze rijbewijzen worden opgestuurd naar de politie (Brussel). Daar worden ze gecontroleerd op echtheid. Ook de inschrijvingsdatum in België is van belang: het rijbewijs moet immers behaald worden voorafgaand aan de  inschrijvingsdatum van de persoon in België. Bij goedkeuring wordt de bezitter gecontacteerd om met een recente pasfoto langs te komen voor de omwisseling naar een Belgisch rijbewijs. Wanneer de basisinformatie onleesbaar is op het buitenlands rijbewijs dan is een beëdigde vertaling nodig.

Niet erkend rijbewijs uit niet-Europees land

Dergelijke rijbewijzen kunnen nooit omgewisseld worden naar een Belgisch rijbewijs. De houders van dergelijke rijbewijzen krijgen wel vrijstelling van scholing en kunnen direct een theoretisch en praktijkexamen afleggen. Om die examens te kunnen afleggen, moet je in België ingeschreven zijn.

Extra informatie

Meer info vindt u op de site van de FOD Mobiliteit.