Beëindigen wettelijke samenwoning

Je kan jouw wettelijke samenwoonst beëindigen:

  • in onderlinge overeenstemming
  • na een vonnis van de rechtbank
  • door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden). In dit geval betekent de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na verklaring van beëindiging, een gerechtsdeurwaardersexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen van de verklaring van beëindiging. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt.

In sommige gevallen beëindigt de wettelijke samenwoonst automatisch:

  • bij huwelijk (van één van de partijen)
  • bij overlijden (van één van beiden)

Hoe wettelijke samenwoonst beëindigen in onderlinge overeenstemming?

Het beëindigen van wettelijk samenwonen gebeurt bij de dienst burgerlijke stand.  Je moet daarvoor een afspraak maken.   Jullie zijn samen aanwezig op de afspraak. 

Mogelijkheden om een afspraak te maken:

  online: leg zelf je afspraak vast

  telefoneer naar de dienst burgerlijke stand

Kosten

Enkel bij éénzijdige verklaring van beëindiging zijn er kosten. (De deurwaarderskosten worden geraamd op 250 euro)

Wat moet je meenemen?

identiteitskaart

Extra informatie

Wil je meer weten over wettelijk samenwonen?  Klik hier