Beëindigen wettelijke samenwoning

Je kan jouw wettelijke samenwoonst beëindigen:

  • in onderlinge overeenstemming
  • na een vonnis van de rechtbank
  • door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden). In dit geval betekent de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na verklaring van beëindiging, een gerechtsdeurwaardersexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen van de verklaring van beëindiging. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt.

In sommige gevallen beëindigd de wettelijke samenwoonst automatisch:

  • bij huwelijk (van één van de partijen)
  • bij overlijden (van één van beiden)

 

Wat moet je meebrengen?

  • identiteitskaarten

 

Kosten

Enkel bij éénzijdige verklaring van beëindiging zijn er kosten. (De deurwaarderskosten worden geraamd op 250 euro)