aanvraag en aangifte huwelijk

Als je een huwelijksdatum in gedachten hebt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dienst burgerlijke stand om alvast de datum en het uur te "reserveren".  Deze reservatie kan zowel telefonisch als per mail. 

Aangifte

Om de huwelijksaangifte officieel in orde te maken, komen jullie samen naar de dienst burgerlijke stand, of één van jullie met een gewettigde volmacht van de afwezige partij.
Deze officiële aangifte moet volgens de wet minstens veertien dagen voor de gewenste huwelijksdatum gebeuren.  In de praktijk raden we sterk aan om dit minstens 1 maand voor het huwelijk in orde te maken.
Tijdens deze aangifte wordt jullie huwelijk definitief vastgelegd en krijg je extra uitleg over het praktisch verloop van de plechtigheid.  
Onderaan deze pagina zie je de benodigdheden en kostprijs.   

Mogelijkheden voor aangifte huwelijk bij de dienst burgerlijke stand
  online: leg zelf je afspraak vast 
  telefoneer naar de dienst burgerlijke stand
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

Huwelijkscontract

Voor het aangaan en wijzigen van een huwelijkscontract, kan je terecht bij de notaris. Deze maakt het (wijzigings-)contract op.

Eventueel onderzoek naar een schijnhuwelijk:

Een huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Een huwelijk met als enig doel het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kan geweigerd worden. Op vraag van de ambtenaar van burgerlijke stand kan de procureur des konings het huwelijk met 2 maand uitstellen zodat de situatie kan onderzocht worden. Als uit dat onderzoek blijkt dat het voorgenomen huwelijk geen duurzame relatie als doel heeft, kan geweigerd worden het huwelijk te voltrekken.

Kosten

Te betalen bij de officiële aangifte. Dit kan cash maar bij voorkeur via Bancontact:

  • huwelijk van maandag t.e.m. donderdag:      75 euro
  • huwelijk op vrijdag:                                        50 euro
  • huwelijk op zaterdagvoormiddag:                 100 euro

 

Wat moet je meenemen?

Voor Belgen

  • bewijs van identiteit: identiteitskaart of paspoort
  • fotokopie identiteitskaart van de getuigen, die tenminste 18 jaar moeten zijn (men kan kiezen uit 0, 1,2,3, tot max. 4 getuigen).
  • de andere nodige formulieren worden door onze dienst zelf verzameld.

Niet-Belgen komen best eens langs bij de dienst burgerlijke stand.