Overlijdensakte

Een akte van minder dan 50 jaar oud kan aangevraagd worden door je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende, je wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, je erfgenamen, hun notaris en advocaat.

HOE AANVRAGEN

Online:
  Aanvraag via onderstaand webformulier (levering via post of afhaling in stadswinkel/deelgemeentehuis)

Aan het loket bij de dienst burgerlijke stand (op afspraak) - mogelijkheden om een afspraak te maken:
  Online: leg zelf je afspraak vast
  Telefoneer naar de burgerlijke stand

Gegevens aanvrager
te vinden links bovenaan op de achterzijde van je elektronische identiteitskaart (eID)
in te vullen zoals volgt: xx.xx.xx-xxx.
Jouw aanvraag
bestemd voor
Extra
aflevering van het getuigschrift