Aangifte sterrenkindje

Sinds 31 maart 2019 hebben ouders van sterrenkindjes – dit zijn kindjes die dood geboren werden – meer registratiemogelijkheden bij de dienst burgerlijke stand. Zo’n registratie kan emotioneel veel betekenen voor de ouders.

De wet maakt een onderscheid naargelang het moment van de geboorte:

  • Na minder dan 140 dagen zwangerschap: registratie bij de dienst burgerlijke stand is niet mogelijk.
  • Van 140 tot en met 179 dagen zwangerschap: registratie is mogelijk, maar niet verplicht. De ouders kunnen hun kindje eventueel een voornaam geven, geen familienaam.
  • Vanaf 180 dagen zwangerschap: registratie is verplicht. De ouders kunnen hun kindje eventueel een voornaam en een familienaam geven.

De duur van de zwangerschap moet aangetoond worden met een medisch attest.

Sterrenkindjes kunnen hoe dan ook een laatste rustplaats krijgen op onze begraafplaatsen, ongeacht het moment van geboorte.

Voor de aangifte neem telefonisch contact op met de dienst burgerlijke stand (056 62 12 30) of mail naar burgerlijkestand@waregem.be