Toelage nutsvoorzieningen

Dit is een stedelijke toelage voor gezinnen met minstens 4 kinderen die recht hebben op kinderbijslag (kinderen met een handicap tellen dubbel).

Voorwaarden
  • Op 1 januari van het refertejaar in Waregem gedomicilieerd zijn en voldoen aan de gestelde gezinslast.
  • Het kadastraal inkomen van het gezin van het refertejaar - 2 mag niet meer zijn dan € 1.240,00.
  • Het netto-belastbaar inkomen van verzorger en partner (inkomsten van het refertejaar -2) mag niet hoger zijn dan dit van toepassing voor het toekennen van een studietoelage voor het hoger onderwijs.
  • Het gezin moet minstens 4 kinderen hebben die gerechtigd zijn op kinderbijslag. (kinderen met een handicap tellen dubbel)
Kosten

Deze dienstverlening is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Geldig attest van verhoogde kinderbijslag, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de kas van de kinderbijslag (als er een kind met een handicap is)
  • Aanslagbiljet van de personenbelasting van de verzorger en partner over hun inkomsten van het refertejaar -2
  • Attest gezinssamenstelling
Extra informatie

Hoe aanvragen?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • Het aanvraagformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kan je dan aan de sociale dienst bezorgen (met de post of inscannen/doormailen).  Download hier het formulier
  • Je komt naar het Welzijnshuis en zij vullen samen met jou de nodige gegevens in.