Mantelzorg

Als mantelzorger zorg je voor iemand uit je omgeving die chronisch ziek of hulpbehoevend is. Dit kan zowel een partner, buur, kind, ouder, broer/zus of vriend zijn.

Mantelzorg is vaak geen keuze, maar iets dat je overkomt. Plots draag je zorg voor iemand waarmee je al een persoonlijke band hebt en is er hiernaast ook nog je job, je gezin... Evident is het zeker niet en daarom wil Waregem haar mantelzorgers ondersteunen door het organiseren van mantelzorgcafés en andere activiteiten.

Verwendag mantelzorgers

Verlof voor mantelzorg

Als erkende mantelzorger kan je mantelzorgverlof aanvragen bij je ziekenfonds.
Als de zorgtaken niet meer haalbaar zijn in combinatie met je job, kan dit mantelzorgverlof ervoor zorgen dat je op professioneel vlak wat op de rem kan staan.
Dit nieuw federaal thematisch verlof komt naast de gekende themaverloven: ouderschapsverlof, verlof medische bijstand, palliatief verlof.
Voor meer informatie over de erkenning als mantelzorger en het mantelzorgverlof, kan je terecht bij je ziekenfonds.

 

Interessante websites

  • https://www.desocialekaart.be/: zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel
  • https://www.mantelzorgers.be/: het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg opgericht door de 6 erkende mantelzorgverenigingen. Dit online trefpunt voor mantelzorgers (en zij die met hen samenwerken) wil informatie en kennis over mantelzorg bundelen en verspreiden.

Info over dementie

In deze brochure vind je advies en praktische aanbevelingen hoe je mensen met dementie en hun naasten kan helpen.