Stedelijke thuiszorg en mantelzorgtoelage

Bedragen :

Wist je dat je als inwoner van Waregem een toelage kan aanvragen als je zorgbehoevend bent? 

De toelage thuiszorg bedraagt:
- 200 euro per jaar voor personen met een handicap die thuis verblijven en verzorgd worden of iedere dag naar huis terugkeren 
- 100 euro per jaar voor personen met een handicap die tijdens weekends of met de verlofperiodes thuis verblijven en verzorgd 
   worden.

De mantelzorgtoelage bedraagt 100 euro. De mantelzorgtoelage wordt aan de persoon met een handicap uitbetaald, maar is uiteindelijk bestemd voor de mantelzorger(s) die de persoon met een handicap ondersteunen

Voorwaarden
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 1 januari 2024 
 • In Waregem gedomicilieerd zijn op 1 januari 2024. De aanvrager moet ook effectief verblijven op zijn/haar domicilie of er ten minste tijdens de weekends en/of verlofperiodes verblijven 
 • In de maand januari 2024 recht hebben op 1 van de volgende uitkeringen: 
  o    De inkomensvervangende of integratietegemoetkoming (FOD sociale zekerheid)
  o    De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Vlaamse sociale bescherming)
  o    De gewone, bijzondere tegemoetkoming of hulp van derden (Vlaamse sociale bescherming) 
  o    De aanvullende tegemoetkoming of hulp van derden (Federale pensioendienst) 
  o    Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen of hulp van derden (Federale pensioendienst) 
 • Geen recht hebben op de sociaal-pedagogische toelage
 • Je krijgt bovendien nog een mantelzorgtoelage als de aanvrager effectief thuis verzorgd wordt of elke dag naar huis terugkeert. 
Extra informatie

Hoe dien je een aanvraag in?

Je aanvraag ten laatste op 30 september 2024 ingediend zijn. De aanvraag voor beide toelagen gebeurt via 1 formulier.
Bij de aanvraag moet een betalingsbewijs van je uitkering van de maand januari 2024 gevoegd worden. 

Je kan je aanvraag op twee manieren doen:

 • Je kan het aanvraagformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kan je dan in het Welzijnshuis bezorgen (met de post of inscannen en doormailen).  Download hier het formulier
 • Je komt naar het Welzijnshuis en wij vullen samen met jou de nodige gegevens in. 

Opgelet!

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.  Als je het jaar voordien een stedelijke toelage thuiszorg en mantelzorg ontving krijg je automatisch eind januari van het jaar daaropvolgend een uitnodiging om je toelage opnieuw aan te vragen.