Huwelijkspremie

De huwelijkspremie is een stedelijke toelage voor personen die huwen vóór hun 30e verjaardag én aan voorhuwelijkssparen hebben gedaan.

Voorwaarden
  • Op datum van het huwelijk minimum één jaar in Waregem wonen.
  • Aangesloten zijn bij een erkende dienst van voorhuwelijkssparen.
  • Gehuwd te zijn vóór de 30e verjaardag.
  • De rijkstoelage op de gespaarde gelden ontvangen hebben.
  • Geen dergelijke premie in een andere gemeente gekregen hebben.
Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Het aanvraagformulier downloaden en invullen
  • Het ingevulde formulier kan je dan bij het Welzijnshuis bezorgen (met de post of inscannen/doormailen) Download hier het formulier
  • Je kan ook naar het Welzijnshuis komen om het document samen in te vullen