Gratis huisvuilzakken

Mensen met chronische incontinentie, of die stoma-patiënt zijn, of bij nierdialyse of sondevoeding thuis kunnen jaarlijks gratis huisvuilzakken krijgen.

Voorwaarden
  • Een arts moet voor jou een attest invullen.
Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Het ingevulde attest
  • Klik hier om het attest te downloaden