Nederlands oefenen voor anderstalige kinderen

Zomerbabbelbad

Babbelbad

De dienst diversiteit organiseert in samenwerking met de brugfiguren in  augustus een babbelbad voor kinderen waarbij de thuistaal geen Nederlands is. Het babbelbad is er zowel voor de kleuters als voor de kinderen uit de lage school.

Via het babbelbad wordt het Nederlands opgefrist en kan er vanuit een speelse en veilige omgeving geëxperimenteerd worden met taal. Bij het taalbad ligt de klemtoon op spel. Spel blijkt namelijk een effectieve manier om taalontwikkeling te stimuleren en kinderen te motiveren om meer taal te gebruiken. 

Tijdens de Paasvakantie is er ook een minibabbelbad.
 

Boekenbezoek bij

Boekenbezoek

Met ons boekenbezoek gaan onze vrijwilligers bij gezinnen thuis voorlezen. Dat kunnen gezinnen met kinderen zijn waarbij de thuistaal niet Nederlands is, of gezinnen waar er algemeen weinig taalontwikkeling is. Met een wekelijks lees-moment helpen we hierdoor niet alleen hun taalontwikkeling te verbeteren maar zorgen we ook voor leesplezier!

Taalkot

Taalkot

De dienst diversiteit organiseert in samenwerking met de brugfiguren secundair in augustus een taalkamp voor jongeren uit het secundair onderwijs met een andere thuistaal én met een OKAN-verleden of toekomst.

Via ‘Taalkot’ zetten we maximaal in op oefenkansen Nederlands, versterken van sociale vaardigheden, mentaal en sociaal welbevinden, ontdekken van de stad en haar organisaties.

Het programma voorziet in een mooie combinatie van sport en spel, leren en ontspanning in een veilige omgeving.