Dienst diversiteit

De dienst diversiteit versterkt kwetsbare groepen door initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan hun maatschappelijke integratie. We willen er voor zorgen dat iedereen in Waregem zich welkom voelt en de kans krijgt om zich optimaal te ontplooien in onze stad.

We organiseren o.a. fietslessen voor volwassenen, ontmoetingsmomenten, informatie-en sensibiliseringscampagnes, een buddywerking, oefenkansen Nederlands…