Versteend Verleden

 75 jaar monumentenzorg in Waregem

Jouw gratis exemplaar kan je bekomen in de Stadswinkel (Gemeenteplein 2) of op het Stadsarchief zelf. 

 

Literatuurlijst

Archivalia
Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE), beschermingsbesluit, nr. 4060, kasteel en kasteelpark Casier, 5 juni 2003.
AOE, beschermingsbesluit, nr. 3938, pompmolentje Casier, 10 oktober 2002.
AOE, beschermingsbesluit, nr. 4425, Historische hoeve Goed Te Nieuwenhove, 12 juli 2005.
AOE, beschermingsbesluit, nr. 3836, Historische hoeve, gelegen Deerlijkseweg 35, 24 april 2002. 
AOE, beschermingsbesluit, nr. 4905, Historische hoeve Goed Te Beaulieu, 20 december 2011..
AOE, beschermingsbesluit, nr. 4208, Landhuis, zogenaamd “Saint-Georges” en omgeving, 15 april 2004.
AOE, beschermingsbesluit, nr. 4724, Architectenwoning van Gentiel Van Eeckhoutte, zogenaamd “Villa Gaverzicht” en tuin, 12 juli 2010.
AOE, beschermingsbesluit, nr. 4599, Amerikaanse militaire begraafplaats,  1 april 2009.
AOE, beschermingsbesluit, nr. 0020/24, 19 april 1937..
AOE, beschermingsbesluit, nr. 0638, 4 mei 1973.
AOE, beschermingsbesluit, nr. 0638, 4 mei 1973.
AOE, dossier “parochiekerk Sint-Martinus, Desselgem” bij de inventarisatie van het onroerend erfgoed: orgels, s.d.
AOE, beschermingsbesluit, nr. 3939, Spoorwegstation en Bareelwachterswoning, 10 oktober 2002..
Stadsarchief Waregem (SAW) # 3.3.1., Beschermd onroerend erfgoed: dossier Park Casier. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen, dossier nr. DW002210, 2001.
SAW # 3.3.1., dossier Pompmolentje.
SAW # 3.3.1., dossier Goed te Nieuwenhove. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen, dossier nr. DW 002355, 2005.
SAW # 3.3.1., dossier Hoeve Deerlijkseweg. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen, dossier nr. DW002186, 2002.
SAW # 3.3.1.,  dossier Goed te Beaulieu.
SAW # 3.3.1.,  dossier Goed te Beaulieu.
SAW # 3.3.1.,  dossier Villa Saint-Georges. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen, dossier nr. DW002319, 2004.
SAW # 3.3.1., dossier Flanders Field American Cemetery. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen, dossier nr. DW002421, 2008.
SAW, PFS # 568, klassering kerktoren, 1933.
SAW, PFD # 568, klassering St.Martinuskerk.
SAW # 3.3.1., dossier Station Sint-Eloois-Vijve. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen, dossier nr. DW002220, 2002.
SAW # 3.3.1., dossier Van Belle Orgel. Inventarisatie van het onroerend erfgoed: orgels, Parochiekerk Sint-Martinus. 

Literatuur
American Battle Monuments Commission, Flanders Field American Cemetery and Memorial, brochure, s.d.
BASTIAENS, L., “De orgels in de Sint-Martinuskerk van Desselgem”, Orgelkunst, 27/2, 2004, 69-88.
COOREVITS, S. “Studie van een 19de-eeuws: Kasteel Casier Waregem”, onuitgegeven verhandeling, Universiteit Gent, 1994-1995.
COOREVITS, S., “Domein Casier Waregem. Van adellijke residentie tot tea-room”, onuitgegeven verhandeling, Universiteit Gent, 1994-1995.
COOREVITS, S. en E. NOYEZ, Bouwbeeld 30-50. Invloeden van art deco & modernisme in Waregem, brochure Open Monumentendag 2008, Stad Waregem, 2008, 8-12.
COOREVITS, S. en E. NOYEZ, “Bouwbeeld 30-50. Invloeden van art deco en modernisme in Waregem”, De Gaverstreke, 2008, 337-466.
COOREVITS, S., Metaal, Toeganghekken en bruggen Domein Casier, brochure Open Monumentendag 2001, Stad Waregem, 2001.  
COOREVITS, S.,, Steen, brochure Open Monumentendag 2003, Stad Waregem, 2003.  
COOREVITS, S.,, Van nature … een monument. Beveren-Leie, Desselgem, St.-Eloois-Vijve, brochure Open Monumentendag 2004, Stad Waregem, 2004.  
COOREVITS, S. en E. DE CLERCQ, Hout. Grondstof, stof tot nadenken, brochure Open Monumentendag 2005, Stad Waregem, 2005.  
COOREVITS, S. en E. DE CLERCQ, Vensters op het verleden. Erfgoedwandeling in Waregem, Stad Waregem, 2006.
COOREVITS, S. en E. DE CLERCQ, Vensters op het verleden. Erfgoedwandeling in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, Stad Waregem, 2006.
COUDIJZER, M., Zo was Sint-Eloois-Vijve, s.l., 1985, 15-16.
DEBROUWERE, M. en E. DUCATLEEUW, “De Sint-Pietersheerlijkheid op Desselgem, Beveren, Waregem en Deerlijk. De Beverse dorpsheerlijkheid Beaulieu”, De Gaverstreke, 1976, 5-50.
DEBROUWERE, M. en E. DUCATLEEUW, “Tien eeuwen in en om de kerk van Desselgem”, De Gaverstreke, 1980, 155-338.
DELMOTTE, M., “Kerk, pastoors, kosters en parochianen van Sint-Eloois-Vijve van 1566 tot 1713”, De Gaverstreke, 1977, 179-292.
DELMOTTE, M., “Bezienswaardigheden, het station van Sint-Eloois-Vijve”, De Gavergids, 5/2, 1999, 5-7.
DELMOTTE, M., “Getuigenissen van steen. Deel 4. Het oud station van Sint-Eloois-Vijve”, De Gavergids, 3/4, 1997.
DESPRIET, P. “Het goed te Beaulieu in Beveren”, in: P. DESPRIET, Twintig Zuid-West-Vlaamse hoeven, 1978, 37-45.
DESPRIET, P., “De Sint-Elooiskerk van Sint-Eloois-Vijve”, De Gaverstreke, 1983, 233-295.
DESPRIET, P., “De Sint-Maartenskerk van Desselgem”, in: P. DESPRIET, De Zuidwestvlaamse parochiekerken. Een duizendjarige geschiedenis, vol. 1-3, Kortrijk, 1982-1984, 105-109.
DUCATLEEUW, E., “Plaatsbeschrijving met historische toelichting van de hoeve José Ameye, het historisch Goed “Nieuwenhove”, Pater Vanmeerhaegestraat 76 te Waregem, sec. F. nr. 287d.”, onuitgegeven studie, 1989.
DUCATLEEUW, E., “Het Goed te Nieuwenhove in Waregem”, De Gaverstreke, 1996, 9-28.
DUCATLEEUW, E., “Het Goed te Nieuwenhove (2)”, De Gaverstreke, 1997, 117-142.;
DUCATLEEUW, E., “Het Goed te Nieuwenhove (3)”, De Gaverstreke, 1999, 83-108.
FAUCONNIER, A. en P. ROOSE, “Orgels parochiekerk Sint-Martinus (ID: 357)”, Inventaris Onroerend Erfgoed, 2013.
GHISTELINCK, R., Waregems milleniumboek. Van dorp tot stad, NCMV, Waregem, 2000, 72-73.
LANNOO, L., “Sporen van een De Ryckere-orgel in de Sint-Martinuskerk van Desselgem”, De Leiegouw, 45/2, 2003, 279-286.
LANNOO, L. en K. D’HOOGE, West-Vlaamse orgelklanken, Marc Van De Wiele, s.l., 1997.
MERLIER, R., “De landelijke bebouwing in de Sint-Pietersheerlijkheid door de eeuwen heen in Desselgem, Beveren-Leie, Deerlijk en Waregem”, onuitgegeven eindverhandeling, s.l., 1975-1976.
NORBERT, F., “Nieuwenhove onder de loep”, De Gaverstreke”, 2008, 467-490.
VAN DE VOORDE, S. en N. HUYGHE, Monumenten. Een kennismaking, brochure van het Agentschap Onroerend Erfgoed, 2012.
VANDEWIELE, A., “Oud en nieuw in Waregem. Het gemeentelijk park Casier”, De Gaverstreke. Jaarboek van de geschied- en heemkundige kring De Gaverstreke, 1995, 87-138.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Kasteel Casier (ID: 207620) Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, 2010. Geerd De Ceulaerde
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Onze-Lieve-Vrouwekapel (ID: 207376)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Historische hoeve (ID: 207242)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Hoeve Te Nieuwenhove (ID: 207576)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Hoeve Te Beaulieu (ID: 208458)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Villa Saint-Georges (ID: 207269)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Villa Gaverzicht (ID: 207216)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Amerikaanse Militaire Begraafplaats (ID: 207742)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Parochiekerk Sint-Eloois (ID: 207835)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Parochiekerk Sint-Martinus (ID: 208538)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VANWALLEGHEM, A. en S. CREYF, “Spoorwegstation (ID: 207837)”, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, 2010.
VLAEMINCK, A., “Domein Casier (1775-1992)”, onuitgegeven studie, 1992.
WANTE, L., “Het zwijgend monument in Desselgem”, De Gaverstreke, 1985, 484-486.

 

Afbeeldingen

Komende uit de (historische) afbeeldingencollecties van het Stadsarchief Waregem. Van de niet vermelde noch geïnventariseerde afbeeldingen rust de Copyright bij het Stadsarchief Waregem. 

SAW, CPJV # 182. (blz. 8, boven)
SAW, CFW # 81. (blz. 8, links)
SAW, Onbekend. (blz. 12, rechts)
SAW, CFW # 81. (blz. 14, links)
SAW, CFW # 92. (blz. 14, rechts)
SAW, CFW # 67. (blz. 16, links)
SAW, CFW # 2434 (blz. 32, rechts)
SAW, CFW # 4500. (blz. 38, boven)
SAW, CFW # 4504. (blz. 38, links)
SAW, CAV # 751. (blz. 38, rechts)
SAW, Onbekend. (blz. 62, boven)
SAW, CAV # 148. (blz. 72, boven)
SAW, CFW # 3174. (blz. 72, links)