Van tuinwijk tot hoogbouw

Woonwijken in Waregem, 1922-1977

Met deze publicatie wordt een recent stukje Waregemse woongeschiedenis in de kijker geplaatst. Het boek geeft een overzicht van de initiatieven die door de gemeentebesturen van Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Waregem genomen werden om kansen te creëren op betere woon- en leefomstandigheden voor hun inwoners. Ook de realisaties van huisvestingsmaatschappijen als Helpt Elkander, Mijn Huis en de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom, met andere woorden de woonomgeving van vele Waregemnaars, worden in het boek stuk voor stuk belicht.

Deze uitgave -september 2007- is te verkrijgen in het stadsarchief en in de stadswinkel voor 10 euro.