Van paardenmiddel tot paardendokter

Over de geschiedenis van de paardengeneeskunde

De aanleiding voor dit boek was de tentoonstelling 'Van paardenmiddel tot paardendokter', die in 2011 in Waregem te zien was. Het boek belicht de evolutie in de paardengeneeskunde en het ontstaan van het veterinair onderwijs. Hierbij ïllustreert het verhaal van de Waregemse familie Bouckaert hoe het veeartsenberoep zich in onze gewesten ontwikkelde tot een wetenschappelijke discipline. Een andere invalshoek vormen de zogenaamde 'paardenmiddelen'. Vóór de verwetenschappelijking van de diergeneeskunde speelde de volksveeartsenijkunde een grote rol in de samenleving. Men geloofde dat allerhande kruidenmengsels, bezweringsformules of heiligenaanroepingen de zieke dieren zouden beschermen en genezen. Zo bv. was Elixir lang een populair middel tegen koliek bij paarden. Heel wat van deze volksgebruiken bleven doorleven tot in de 20ste eeuw. 

Deze publicatie - uitgave april 2011, 180 blz - is te verkrijgen in het stadsarchief en aan de balie van de stadswinkel voor 10 euro.