Vaste standplaats op zaterdagmarkt verkrijgen - aanvraag

Wanneer een vaste standplaats vrijkomt (een plaats die per abonnement wordt toegewezen), wordt dit bekend gemaakt door vermelding op de website.


Voorwaarden

Hoe stel je je kandidaat?

 • kandidaturen indienen na melding van een openstaande vacature of vrijblijvend op elk ander tijdstip 
 • kandidaturen steeds aangetekend versturen
 • kandidaturen naar aanleiding van een openstaande vacature, dienen binnen de termijn te worden ingediend zoals vermeld in de kennisgeving van de vacature
 • kandidaturen die niet tijdig worden binnengebracht en niet aangetekend worden verstuurd, worden niet weerhouden.

Extra informatie

Wat dan? 

 • Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register
  (in het kader van de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden)
 • De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken zijn door hun auteur
 • Bij het begin van elke legislatuur zullen kandidaten, opgenomen in het register, de vraag krijgen om hun kandidatuur te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven

   

Hoe wordt de volgorde van toekenning bepaald?

Zoals reeds vermeld, worden ingediende kandidaturen - bij het vacant komen van een standplaats per abonnement en met het oog op de toekenning ervan - chronologisch geklasseerd in het register. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele specialisatie.  

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen en dus als marktkramer een abonnementsplaats te kunnen innemen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een actief ondernemingsnummer in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen) met een correcte NACE-code die ambulante activiteit toelaat.
 • Geldige identiteitskaart en/of verblijfsdocumenten 
 • Bewijs verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
 • Voor voeding-marktwagens en marktwagens die elektriciteit gebruiken: bewijs verzekering brandrisico’s. Belangrijk hierbij is dat er duidelijk vermeld staat dat de verzekering ook geldt op locatie en aan derden (dus niet enkel een brandverzekering voor de foodtruck die in de hangar geparkeerd staat)
 • Geldig keuringsattest elektriciteit voor marktwagens
 • Geldig blusapparaat 
 • Geldig keuringsbewijs gasinstallatie en gasaansluitslang bij gebruik gas 
 • Bewijs toelating FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) voor voedingskramen