Risicostandplaats op zaterdagmarkt bekomen

Wat is een risicostandplaats?
Risicostandplaatsen of losse standplaatsen zijn plaatsen die van dag tot dag worden toegewezen, met voorrang voor standwerkers.

Wat is een standwerker?
Een persoon van wie de activiteit bestaat in de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt.  Dit door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en om op deze manier de verkoop ervan te promoten.

Standwerkers mogen geen gevaarlijke producten demonstreren, noch wapens, noch illegale goederen of diensten.

Hoe gebeurt de toewijzing? 
Bij loting. De standplaatsen op de wekelijkse zaterdagmarkt worden om 7.00u. verloot op het ceremonieplein (voorkant kerk). Bij de loting moet je wel een aantal verplichte documenten kunnen voorleggen:

  • Je hebt een actief ondernemingsnummer in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen) met een correcte NACE-code die ambulante activiteit toelaat.
  • Geldige identiteitskaart en/of verblijfsdocumenten 
  • Bewijs verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
  • Voor voeding-marktwagens en marktwagens die elektriciteit gebruiken: bewijs verzekering brandrisico’s. Belangrijk hierbij is dat er duidelijk vermeld staat dat de verzekering ook geldt op locatie en aan derden (dus niet enkel een brandverzekering voor de foodtruck die in de hangar geparkeerd staat)
  • Geldig keuringsattest elektriciteit voor marktwagens
  • Geldig blusapparaat 
  • Geldig keuringsbewijs gasinstallatie en gasaansluitslang bij gebruik gas 
  • Bewijs toelating FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) voor voedingskramen