De rechtenverkenners

Dit leuk en dynamisch klasspel vormt de perfecte inleiding op het werken rond kinderrechten. In drie lestijden krijgen jij en je leerlingen een speelse introductie op wat kinderrechten zijn, op welke manier ze tot uiting komen en hoe ze al dan niet worden gerespecteerd in verschillende landen en situaties. Want alle kinderen wereldwijd hebben allemaal dezelfde rechten!

Ontlenen

U kunt met uw school dit pakket gratis ontlenen bij de dienst Internationale Samenwerking van stad Waregem. Een telefoon of mail volstaan om af te spreken om het pakket te reserveren.

Het didactisch materiaal wordt niet opgestuurd.

Kosten

Gratis