Chico en de chocoladetrafiek: een informatief spel over eerlijke handel

  • Thema:  Eerlijke handel
  • Doel van het spel: het belang van eerlijke handel in de verf zetten en motiveren om eerlijke producten te kopen
  • Leeftijd: Vanaf 10-12 jaar
  • Aantal spelers: 12 tot 32 spelers (+ 1 groepsleider)
  • Duur: 100-150 minuten

Bij het binnenkomen krijgen alle kinderen een verdeelkaart om ze zo in groepen te verdelen. De kinderen lezen de e-mail van Chico elk om beurt voor aan de groep. Ze bekijken ook de boodschappenlijst.

Eerste ronde:

  1. Stap A: winkelkarretjesrace
  2. Stap B: ondertussen in vervanyrië
  3. Stap C: nabespreking

Tweede ronde:Er komen 2 producten bij per tafelElke groep krijgt een nieuwe, blauwe boodschappenlijst die iets uitgebreider isAls er dit keer een gelukkige figuur bijkomt, mag er een ongelukkige figuur weggenomen worden. Het omgekeerde geldt niet.

Derde ronde:De spelers gaan in een kring zitten en er wordt besproken wat er het belangrijkste was aan dit spel, er is namelijk (nog) geen winnaar.Deze komt er ook nooit, hier is het vooral belangrijk dat het duidelijk wordt dat we door het kopen van eerlijke producten mensen in het zuiden écht kunnen helpen

Ontlenen

U kunt met uw school dit pakket gratis ontlenen bij de dienst Internationale Samenwerking van stad Waregem. Een telefoon of mail volstaan om af te spreken om het pakket te reserveren.

Het didactisch materiaal wordt niet opgestuurd.